Irish Boy, May 2004

 Irish Boy   og   hopper


fotos
    maj/juni/juli 2004

See also

Sire of Irish Boy: Ibrahim

Dam of Irish Boy: Amie

Dam's sire of Irish Boy: Alta xx

Irish Boy 1995, foal

Irish Boy 1996, one year old

Irish Boy 1997, two years old

Irish Boy, spring 2003

Irish Boy, May 2003

Irish Boy, June 2003

Irish Boy, June 2005

Offspring/Afkom

Origin/Ancestors/Afstamning

Irish Boy and mares, May 2004 Irish Boy and mares, May 2004
 
     
Dorthe Kongsted, Esbjerg, og Irish Boy.